Voor wie

U heeft een wens op technisch gebied? Grote kans dat Gouweloos u kan helpen!

U komt ons tegen in de sectoren zorg en onderwijs, bij musea, bij de overheid en het bedrijfsleven. Bovendien werken we regelmatig voor vastgoedeigenaren, investeerders, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren.

Wat deze segmenten gemeen hebben? Overal zijn we in staat door een gastvrije en verrassende aanpak het verschil te maken. Van een complete renovatie tot het aanbrengen van een enkele netwerkaansluiting. U kunt op ons rekenen!

De overheid en Gouweloos

Complexe omgeving, complexe techniek.

Van oudsher komt u ons tegen in overheidsgebouwen. En dat zijn dan gebouwen met een complex karakter. Complex op het gebied van gebruik en aanwezige techniek.

 

Lees meer!

Zorg en Gouweloos

Maximale betrokkenheid en gastvrijheid.

In de zorgsector onderhouden, beheren, vernieuwen, renoveren, verduurzamen en passen we technische installaties aan.

 

Lees meer!

Onderwijs en Gouweloos

Minimale overlast, maximale gastvrijheid.

We onderhouden, beheren, vernieuwen, renoveren, verduurzamen en passen technische installaties aan in onderwijsgebouwen, van basisonderwijs tot universiteit.

 

Lees meer!

Vastgoed en Gouweloos

Flexibel, modern en duurzaam als basis.

Kansen om (toekomstig) leegstaand vastgoed te herontwikkelen en te herbestemmen krijgen momenteel bijzonder veel aandacht. En dat is logisch!

 

Lees meer!

Corporaties en Gouweloos

Investeren in toekomstbestendige techniek.

Als corporatie, vastgoedeigenaar of investeerder beschikt u over meerdere vastgoedobjecten waarin techniek aanwezig is. Deze techniek wordt planmatig onderhouden.

 

Lees meer!