Onderwijs en Gouweloos

Minimale overlast, maximale gastvrijheid.

We onderhouden, beheren, vernieuwen, renoveren, verduurzamen en passen technische installaties aan in onderwijsgebouwen, van basisonderwijs tot universiteit. Door nauw overleg en afstemming is er minimale overlast. Uw verbouwing voeren we uit tijdens een periode dat het gebouw niet of nauwelijks in gebruik is. Zo beperken we de overlast tot een minimum. En kunt u zich richten op uw primaire taak, het verzorgen van onderwijs.

Binnen uw onderwijsinstelling maakt u gebruik van diverse technische installaties. Van (nood)verlichting tot airconditioning en van een brandmeldinstallatie tot een (draadloos) computernetwerk. En al deze techniek dient regelmatig onderhouden te worden en te voldoen aan alle normen en wet- en regelgeving. Dagelijks verzorgt Gouweloos onderhoud aan alle voorkomende technische installaties in een onderwijsgebouw. En daar zijn we goed in! Het lukt ons om op een gastvrije en onopvallende manier uw technische installaties in een vooraf afgesproken conditie te houden.