Gouweloos en haar omgeving

Een website zonder aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) lijkt in deze tijd bijna ondenkbaar!

Gouweloos volgt. Op haar eigen, nuchtere en persoonlijke wijze. Want bij Gouweloos blijken we al jaren heel verantwoord bezig te zijn. Denk hierbij aan de zonnepanelen die we op ons dak hebben staan en recent hebben uitgebreid, onze Ledverlichting en het systeem dat ongewenste stroomverbruikers buiten kantooruren uitschakelt. En het advies dat we klanten geven op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. En de verbouwing van ons kantoor waarbij hergebruik van materialen bijzonder veel aandacht heeft gekregen. Op verschillende gebieden nemen we acties om onze invloed op de omgeving te minimaliseren. Open en transparant, kijk maar...

Ook de komende jaren gaan we aan de slag met het verder verduurzamen van ons proces. Zo staat o.a. het verder digitaliseren van de documentenstroom op de rol, het vervangen van voertuigen voor exemplaren met een groen label en het aanscherpen van onze inkoopvoorwaarden met een duurzaamheidparagraaf. Dit doen we op een manier die bij ons past. Met een no-nonsense aanpak gericht op de toekomst, op volgende generaties.

Opsomming (niet-uitputtend) van concrete maatregelen:

  • Gescheiden inzameling van papier, plastic, schakel- en installatiemateriaal, metalen, batterijen en lichtbronnen;
  • Afspraken met leveranciers over verpakkingsmateriaal;
  • Stimulering en medeontwikkeling van de duurzamere fietstaxi te Rotterdam;
  • Stimuleren van carpoolen;
  • Inzamelen cartridges en telefoons voor de CliniClowns;
  • Sponsoring van verenigingen zoals;
    • voetbalvereniging BVV Barendrecht, stimulering sport voor de jeugd

Op verzoek verstrekken wij onze beleidsverklaring waarin ook ten aanzien van milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen passages zijn opgenomen.

Gouweloos blijft stappen zetten voor een beter milieu. Recente hoogtepunten van onze aanpak...

Juni 2013

48% CO2 reductie

Vervanging van zes voertuigen door exemplaren met een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot.
Uitstoot voertuigen
In 2013 is CO2-uitstoot van bedrijfsvoertuigen met ruim 48% gereduceerd.
September 2014

Verlaging energieverbruik

Vervanging TL-5 lichtbakken in de kantoortuin door LED-panelen.
Januari 2015

Arctic Angels

Sponsoring 'Team Arctic Angels' die meedoet aan de Arctic Challange Tour 2015. Gouweloos steunt hiermee de Nina Foundation die wetenschappelijk onderzoek stimuleert naar de oorzaak en behandeling van het Angelman Syndroom (www.hauseurope.com/arcticchallenge/)
April 2015

ECOSTARS-ROTTERDAM *****

ECOSTARS-Rotterdam-certificaat behaald, met maximale score (!) (www.ecostars-rotterdam.nl) Gouweloos EcoStar
Mei 2015

70% CO2 reductie

Vervanging voertuig met uitstoot van 178 g/km CO2 door Ford C-Max Energi met een uitstoot van 46 g/km CO2. Bovendien wordt het woon-werkverkeer met deze wagen volledig elektrisch (emissievrij) afgelegd.
September 2015

100% emissievrij

Vervanging voertuig met uitstoot van 139 g/km CO2 door een volledig elektrisch exemplaar met een uitstoot van 0 g/km CO2.
Oktober 2015

58% CO2 reductie

Vervanging voertuig met uitstoot van 90 g/km CO2 door een Volkswagen met een uitstoot van 37 g/km CO2. Ook deze plug-in hybride legt minimaal het woon-werkverkeer volledig elektrisch af. Bij onze klanten plaatsen we gemiddeld iedere week laad­voorzieningen. Nu zijn we zelf aan de beurt. Inmiddels zijn er laadpunten op ons parkeer­terrein geplaatst. Waar we de elektriciteit vandaan halen? Uit onze eigen zonnestroom­installatie!
Maart 2016

Verdubbeling eigen energieopwekkig

Op ons dak staan zonnepanelen. Deze installatie is uitgebreid met 10 panelen tot ruim 8.100 Wp en gebruiken we voor de opwekking van volledig groene energie. De opgewekte energie gebruiken we voor ons kantoor en natuurlijk om onze elektrische- en hybride auto's op te laden.
Juni 2016

Gouweloos Circulair

Officiële opening van onze nieuwe multifunctionele ruimte. Hier komt door materiaalgebruik onze circulaire aanpak tot uiting. U bent van harte welkom, we vertellen er graag over!
Januari 2017

MetNaut | Zorgzaamheid vertaald naar huisvesting onderwijs

MetNaut is er nu. Voor het basisonderwijs.
MetNaut brengt kennis van verschillende marktpartijen samen.
Om schoolgebouwen te verbeteren. In zeer korte tijd.
Prettig voor de leerlingen. En overige gebruikers.
Klaar voor de toekomst. Met minimale overlast.
Op een zorgzame wijze.
Minimaal verbruik. Maximaal comfort.
In 2017 tastbaarder dan ooit.
Gouweloos investeert in MetNaut.
Juni 2017

Realisatie 43.460 Wp aan zonnestroom

Op het dak van de nieuwe OBS Het Volle Leven in De Haag liggen 164 zonnepanelen. Een prachtige installatie! Ontworpen en geïnstalleerd door Gouweloos, inclusief SDE+ subsidie.
April 2018

Weer een 100% emissievrij voertuig…

Hij is besteld! Een volledig elektrisch voertuig. Hiermee gaat de bereider van 90 gram- naar 0,0 gram CO2 uitstoot per kilometer. Dit stimuleren wij!
Juni 2018

Flexibeler met 100% emissievrije scooters

Deze maand worden ze geleverd! Twee volledig elektrische scooters. Voor woon- werkverkeer én voor de korte ritjes in de stad. Sneller, leuker, flexibeler en geen uitstoot!
December 2018

Onderzoek uitbreiding eigen energievoorziening

Op ons dak staat ruim 8.100 Wp aan zonnepanelen. Er lijkt ruimte te zijn voor uitbreiding van deze installatie. Dit wordt momenteel onderzocht.
April 2019

Brandstofverbruik verlagen en uitstoot verminderen… ECOSTARS-ROTTERDAM *****

Sinds 2015 is Gouweloos lid van ECOSTARS Rotterdam. Vanaf het begin hebben we een certificaat met de maximale score. Bij de her-audit is het ons gelukt om de maximale score van vijf sterren te behouden!
Oktober 2019

100% emissievrij voertuig, weer een!

Hij is besteld! Een volledig elektrisch voertuig. Hiermee gaat de bereider van 46 gram naar 0,0 gram CO2 uitstoot per kilometer. En die 46 gram CO2 uitstoot per kilometer vervangt voorlopig vanaf december een voertuig met een uitstoot van 139 gram CO2 uitstoot per kilometer.
Januari 2020

En weer een, een 100% emissievrij voertuig!

Hij is besteld, en rijdt! Een volledig elektrisch voertuig. Hiermee gaat de bereider van 139 gram- naar 0,0 gram CO2 uitstoot per kilometer. Bovendien hebben we onze mogelijkheden om op te laden uitgebreid.
Februari 2020

We zijn gestart!

In februari zijn we officieel gestart met de verbouwing van ons kantoor. En dat is fijn. Voor onze mensen. En voor het milieu!
Want we passen duurzame materialen toe, krijgen ergonomischer werkplekken en breiden onze zonnestroominstallatie uit.
En… we gaan van het gas af!