Aderkleuren. Hoe zit dat ook weer?

juli 08, 2016

In de NEN1010 zijn voor spanningen en functies van installatiebedrading (geleiders) specifieke aderkleuren voorgeschreven. De aanduiding van geleiders dienen te voldoen aan de norm NEN-EN-IEC 60446. In het kader van “hoe zit dat ook weer…” zijn hieronder enkele bepalingen uit NEN-EN-IEC 60446 overgenomen.

Indien identificatie van kleur wordt gebruikt, dienen blanke geleiders die als nulleiding worden gebruikt als volgt blauw zijn gemarkeerd:
a) over de gehele lengte of
b) met een 15 mm tot 100 mm brede streep
1) in elk compartiment,
2) in elke eenheid en
3) op elke toegankelijke plaats.

Cijfers en trends

juni 29, 2016

Diverse financiële instellingen publiceren sectorinformatie. Deze informatie helpt bij het vergroten van het inzicht in de markt en de ontwikkelingen. Onlangs publiceerde de Rabobank de visie op de installatiemarkt.

Gouweloos 95 jaar, tijd voor een nieuwerwetse uitstraling

juni 27, 2016

Het Rotterdamse Gouweloos bestaat 95 jaar. En heeft de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Van een puur elektrotechnisch installatiebedrijf zijn we gegroeid naar een gastvrije technisch dienstverlener. We worden nu ingeschakeld voor het eenvoudig bijplaatsen van schakelaars en wandcontactdozen tot maincontractor die complexe technieken integreert in complexe omgevingen. Geschetste ontwikkeling hebben we aangegrepen om tijdens ons 95-jarig jubileumjaar te werken aan een “nieuwerwetse” uitstraling.

NEN 3140 Inspecties

juli 04, 2016

De NEN 3140 is een norm en gaat over veiligheid. Elektrotechnische veiligheid. Het is van belang dat organisaties en eigenaren van gebouwen aantonen dat de installaties (en arbeidsmiddelen) veilig zijn. Veiligheid aantonen van elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen is mogelijk door structureel een inspectie uit te laten voeren. Deze inspecties worden uitgevoerd volgens de norm NEN 3140 en NEN 1010. Wel dient u met een aantal aandachtpunten rekening te houden…. Lees verder!

Bron: Euronorm.net

Nieuwe NEN 1010 Wijzigingen

juli 07, 2016

Na acht jaar is in oktober 2015 de nieuwe NEN 1010:2015 gepubliceerd en geldt vanaf 1 januari 2017 via het Bouwbesluit. De nieuwe norm is meer in lijn gebracht met de mondiale IEC-norm. Wijzigingen zijn onder andere aangebracht in de tabellen voor kabelaanleg, installatiemethoden, aanpassing correctiefactoren en belastbaarheid. Elektromagnetische invloeden zijn nu normatief, in plaats van informatief. De regelgeving omtrent schokgevaar blijft gehandhaafd, echter de regels omtrent brandgevaar en overspanning zijn ingrijpende veranderd. Gouweloos heeft de afgelopen periode alle medewerkers bij laten scholen op het gebied van de nieuwe norm. Als u op zoek bent naar een gedetailleerd overzicht van wijzigingen, neem dan een kijkje op de site van Nieuws1010. http://www.nieuws1010.nl/